THOUGHT FOR FOOD

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, σχεδίασε ένα καινοτόμο πρόγραμμα με στόχο τη δημιουργία συνθηκών υγιούς ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας. Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει παραγωγούς, μικρές επιχειρήσεις και συνεργατικά σχήματα που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή πέντε κατηγοριών προϊόντων με αποδεδειγμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα: την ελιά και τα παράγωγά της, το μέλι, τα αρωματικά φυτά, τα κτηνοτροφικά προϊόντα, καθώς και συγκεκριμένα είδη φρούτων και λαχανικών: τα φασόλια, τις πιπεριές Φλωρίνης και το κάστανο. Η παρεχόμενη υποστήριξη αφορά όλη την αλυσίδα παραγωγής, μεταποίησης, καθώς και το στάδιο των εξαγωγών.

Ποιος ωφελείται

Άμεσα ωφελούμενοι του προγράμματος είναι γεωργοί και κτηνοτρόφοι, μικρές επιχειρήσεις και συνεργατικά επιχειρηματικά σχήματα με δραστηριοποίηση στους τομείς της παραγωγής, της μεταποίησης και των εξαγωγών, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Οι ωφελούμενοι έχουν επιλεγεί από τους συνεργάτες του προγράμματος με κριτήρια τις ανάγκες τους σε υποστήριξη και τις δυνατότητες που παρουσιάζουν να διαπρέψουν στον τομέα τους, εφόσον τους προσφερθούν τα σωστά εργαλεία.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Οι πόροι που το Ίδρυμα Μποδοσάκη θα επιδιώξει να συγκεντρώσει για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού, με την κινητοποίηση επιχειρήσεων, οργανισμών, Ελλήνων της διασποράς και ιδιωτών τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, θα διατεθούν σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, που θα υλοποιήσει η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, καθώς και στη βιοτεχνολογική έρευνα, που θα διεξάγει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Η εκπαίδευση και η συμβουλευτική απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες ωφελουμένων του προγράμματος και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του αγροδιατροφικού τομέα, από τη σπορά μέχρι το μάρκετινγκ και τις εξαγωγές. Η υποστήριξη παρέχεται τόσο ομαδικά όσο και σε εξατομικευμένο επίπεδο, στις μονάδες παραγωγής. Η βιοτεχνολογική έρευνα για την ταυτοποίηση των ιδιαίτερων διατροφικών ιδιοτήτων των αγροδιατροφικών προϊόντων στοχεύει στην ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας τους, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι ανοιχτά σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ώστε να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στο σύνολο του τομέα.

Η ανάγκη υποστήριξης του αγροδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα

Η γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή αποτελούν δύο από τους πιο δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, με μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που πηγάζουν από το ελληνικό κλίμα και την πλούσια βιοποικιλότητα.

Σύμφωνα με μελέτη της McKinsey & Company, ο αγροδιατροφικός τομέας στην Ελλάδα συμβάλλει κατά 13% στη γενική απασχόληση και κατά 4% στο εθνικό ακαθάριστο προϊόν, ποσοστό υψηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Εκτιμάται, μάλιστα, ότι αν γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις, η συνεισφορά του τομέα στην ελληνική οικονομία θα αντιστοιχεί σε 4,5 δισ. ως το 2021, θα δημιουργηθούν 140.000 νέες θέσεις εργασίας και το ισοζύγιο πληρωμών θα βελτιωθεί κατά 2,7 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η έλλειψη καινοτομίας, τα υψηλά κόστη παραγωγής και τα χαμηλά ποσοστά εξαγωγών θέτουν μεγάλες προκλήσεις για το μέλλον του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα.

Είναι σαφές πως ο αγροδιατροφικός τομέας μπορεί να δημιουργήσει οικονομικά αποτελέσματα ικανά να δώσουν ζωή στην ελληνική περιφέρεια, να επιτρέψουν στους ανθρώπους της να μείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους, ενώ μπορεί να προσελκύσει καινοτόμες ιδέες και δράσεις. Αυτά, όμως, μπορούν να συμβούν μόνο μέσω της ανάδειξης των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών των ελληνικών προϊόντων και της επένδυσης σε προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας.

Η ομάδα μας είναι εδώ για να διασφαλίσει ότι η δωρεά σας θα έχει το μέγιστο αντίκτυπο και ότι θα αποδοθεί με όρους διαφάνειας και λογοδοσίας.

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε

Είμαστε εδώ για απαντήσουμε σε κάθε σας ερώτηση για την υφιστάμενη κατάσταση και να μοιραστούμε την εμπειρία της ομάδας μας.

Για τις ερωτήσεις σας, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τον κ. Βλάση Αδρακτά, διαχειριστή του προγράμματος, στο email: vadraktas@bodossaki.gr

Για να κάνετε μία δωρεά στο πρόγραμμα, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Θυμηθείτε να αναφέρετε τον κωδικό “TFF” με τη δωρεά σας.

 

GALLERY