ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης έχει ως στόχο να προσφέρει επαγγελματική εμπειρία και προϋπηρεσία σε νέους εκπαιδευόμενους, κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ώστε να εφαρμόσουν στην πράξη όσα διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να αποκτήσουν εμπειρία σε ένα διεθνές και εξωστρεφές περιβάλλον, πριν βγουν στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, σε συνεργασία με εταιρείες και οργανισμούς του εξωτερικού, μέσω των Πρεσβειών των χωρών προορισμού.
Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ξεκίνησε το 2009 ως μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη και της Πρεσβείας του Βελγίου στην Αθήνα. Στη συνέχεια, επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως η Γερμανία, το Λουξεμβούργο, η Ελβετία, η Δανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία και η Γαλλία. Η διάρκεια κάθε θέσης πρακτικής άσκησης είναι εξάμηνη.

Το Ίδρυμα επιχορηγεί κάθε εκπαιδευόμενο με 7.0000 ευρώ κατά μέσο όρο, για έξι μήνες, ποσό που αντιστοιχεί στην πληρωμή ενοικίου και την αντιμετώπιση των βασικών δαπανών διαβίωσης του εκπαιδευόμενου, ενώ πληρώνει και τις δαπάνες μετάβασης και επιστροφής στη χώρα διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης (ένα αεροπορικό εισιτήριο).

ΠΟΙΟΙ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ

• Έλληνες κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συγκεκριμένων ειδικοτήτων χωρίς προϋπηρεσία ή επαγγελματική εμπειρία. Οι ειδικότητες ορίζονται από την εκάστοτε προκήρυξη και με βάση το αντικείμενο δραστηριοποίησης των εταιρειών και οργανισμών που υποδέχονται τους υποψήφιους.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

• Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 7.000 ευρώ για κάθε εκπαιδευόμενο (για κάθε θέση πρακτικής άσκησης).
• Η πρακτική άσκηση διαρκεί έξι μήνες.
• Ως σήμερα, έχουν ωφεληθεί 57 νέοι από το πρόγραμμα αυτό.
• Το ποσοστό επαγγελματικής αποκατάστασης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα αγγίζει το 90%.
• Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 40.000 ευρώ για το έτος 2017.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ

• Ένας ιδιώτης δωρητής μπορεί να επιχορηγήσει μια ή περισσότερες θέσεις πρακτικής άσκησης (ύψος δωρεάς: 7.000 ευρώ ανά εκπαιδευόμενο ανά εξάμηνο)