ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Το πρόγραμμα επιχορήγησης ερευνητικών κέντρων ξεκίνησε το 2015, με στόχο να ενδυναμώσει τον τομέα της έρευνας στην Ελλάδα, αποτρέποντας με τον τρόπο αυτό το λεγόμενο brain drain (διαρροή εγκεφάλων), τη φυγή, δηλαδή, ικανών επιστημόνων από την Ελλάδα προς το εξωτερικό. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε τακτική βάση, σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και φορείς στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, το Ίδρυμα Μποδοσάκη προσφέρει οικονομική ενίσχυση σε ερευνητικά κέντρα στον τομέα της βιοϊατρικής, με ποσό έως 20.000 ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό συνήθως διοχετεύεται στην κάλυψη μισθών και αναλωσίμων.

ΠΟΙΟΙ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ

• Ερευνητές και προσωπικό σε ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα, στον τομέα της βιοϊατρικής.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

• Το συνολικό ποσό που έχει δαπανήσει το Ίδρυμα Μποδοσάκη ως σήμερα για τη στήριξη των ερευνητικών κέντρων ανέρχεται σε 230.000 ευρώ, ποσό που έχει διοχετευθεί σε επτά (7) ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα.
• Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι συνήθως ένα έτος, διάστημα που ενδέχεται να παραταθεί για ακόμη ένα έτος
• Το ετήσιο ποσό που δαπανά το Ίδρυμα για το πρόγραμμα ανέρχεται σε ποσοστό 2.2% επί του ετήσιου προϋπολογισμού

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ

• Ένας δωρητής μπορεί να συμβάλει στο πρόγραμμα κάνοντας μία δωρεά για την αγορά ενός μηχανήματος, για να καλυφθούν τα έξοδα συντήρησης ή οι δαπάνες για την αγορά εξοπλισμού απαραίτητου για τη συνέχιση της λειτουργίας ενός ερευνητικού κέντρου στην Ελλάδα.