ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΕ

Η συνεχώς αυξανόμενη εμπλοκή των εταιρειών σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) με πολλαπλασιαστικά οφέλη δημιουργεί ικανές προυποθέσεις όχι μόνο για την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων από την κρίση, αλλά και για να μπουν γερά θεμέλια για το μέλλον της χώρας.

Στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, πιστεύουμε σε μια εταιρική κοινωνική ευθύνη που κινείται πέρα από τη χρηματική ενίσχυση κοινωφελών έργων και έχει ως απότερο στόχο την ουσιαστική συμβολή των εταιρειών στην κοινωνική και οικονομική ευημερία.

Στο πλαίσιο αυτό, θέτουμε τη γνώση και την εξειδίκευση των στελεχών μας στη διάθεση κάθε εταιρείας που επιδιώκει να κτίσει προγράμματα ΕΚΕ με ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο, προσφέροντας:

Διαφοροποίηση

Συν-δημιουργούμε ολοκληρωμένα προγράμματα που καλύπτουν όλο το φάσμα των κοινωνικών αναγκών και εμπεδώνουν στα κοινά των εταιρειών την εικόνα μιας εταιρείας με ισχυρό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης.

Μεγιστοποίηση κοινωνικού αντικτύπου

Όλα τα προγράμματα που προτείνουμε είναι σχεδιασμένα για να επιφέρουν τον μέγιστο κοινωνικό αντίκτυπο, προωθώντας τις αξίες και το όραμα κάθε εταιρείας.

Ενεργοποίηση των εργαζομένων

Τα προγράμματα που σχεδιάζουμε έχουν ως σκοπό την ενεργή συμμετοχή του συνόλου των εργαζομένων μιας εταιρείας. Η ενεργοποίηση των εργαζομένων ως εθελοντές με ποικίλες δράσεις μπορεί να επηρεάσει θετικά την εταιρική κουλτούρα και να εμπνεύσει τους εργαζομένους.

Τεχνογνωσία

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη διαθέτει μία έμπειρη ομάδα ειδικών και διαχειριστών προγραμμάτων που συνεργάζονται με ιδρύματα και οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Διαχείριση και παρακολούθηση έργων

Η ομάδα μας διασφαλίζει ότι όλα τα προγράμματα υλοποιούνται σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν συμφωνηθεί.

Διαφάνεια και Λογοδοσία

Η διαφάνεια και η λογοδοσία αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προγράμματα που μας ανατίθενται. Υποβάλουμε τακτικές εκθέσεις προόδου με ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες απόδοσης και παρακολουθούμε την εξέλιξη των προγραμμάτων βήμα – βήμα.

Ευελιξία

Υπάρχει μεγάλη ευελιξία (τόσο γεωγραφική όσο και χρονική) στην επιλογή των πρωτοβουλιών που μπορεί μία εταιρεία να υποστηρίξει.

Δημοσιότητα

Εφόσον το επιθυμεί, το πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης μίας εταιρείας μπορεί να διαδοθεί μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος Μποδοσάκη, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και σε όλα τα άλλα κανάλια επικοινωνίας που διαθέτει το Ίδρυμα.