Πώς λειτουργούμε

Το Giving for Greece απευθύνεται σε ανθρώπους, εταιρείες και οργανισμούς που θέλουν να συνεισφέρουν, αλλά χρειάζονται καθοδήγηση, ώστε η κοινωφελής τους δράση να δημιουργήσει τον μεγαλύτερο κοινωνικό αντίκτυπο.

Αν επιθυμείτε:
• Να δημιουργήσετε ένα ατομικό κοινωφελές πρόγραμμα
• Να σχεδιάσετε ένα πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ)
• Να στηρίξετε τα προγράμματα του Ιδρύματος Μποδοσάκη
• Να στηρίξετε το έργο του Ιδρύματος

ελάτε σε επαφή μαζί μας ή συμπληρώστε τη φόρμα δωρεάς, που είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά εδώ.

Πώς διαχειρίζεται το Ίδρυμα τις δωρεές που λαμβάνει;

Οι δωρεές που λαμβάνει το Ίδρυμα Μποδοσάκη μέσω του Giving for Greece διατίθενται για την εκπλήρωση κοινωφελών σκοπών. Ένα ποσοστό των δωρεών επιστρέφεται ως δωρεά στο Ίδρυμα για την εκπλήρωση των σκοπών του. Το ποσοστό αυτό είναι κλιμακωτό και ορίζεται ως εξής:

(α) Για τα ατομικά κοινωφελή προγράμματα και τα προγράμματα ΕΚΕ:
• 7% για δωρεές μέχρι 100.000 ευρώ
• 4% για δωρεές μέχρι 500.000 ευρώ (για τις πρώτες 100.000 ισχύει το 7%)
• 3% για δωρεές άνω των 500.000 ευρώ (για τις πρώτες 100.000 ισχύει το 7%, για τις επόμενες 400.000 το 4%)

Τα παραπάνω ποσά διαμορφώνονται κατά περίπτωση, εφόσον κάποιος δωρητής επιθυμεί να εφαρμόσει ένα συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης της δωρεάς του, διαφορετικό από αυτό που εφαρμόζει το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Μάθετε περισσότερα για το σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης των δωρεών που εφαρμόζει το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

(β) Για τις δωρεές που πραγματοποιούνται για τα προγράμματα του Ιδρύματος Μποδοσάκη:

Το πλήρες ποσό των δωρεών θα διατίθεται για την υλοποίηση των προγραμμάτων, αφού το Ίδρυμα αφαιρέσει το σχετικό φόρο δωρεάς ύψους 0,05%.
(γ) Για την εκπλήρωση του έργου του Ιδρύματος:

Το πλήρες ποσό των δωρεών διατίθεται για την εκπλήρωση των σκοπών του Ιδρύματος.

Πώς παρακολουθείτε την εξέλιξη των προγραμμάτων;

Οι οργανισμοί που υλοποιούν έργα επιχορηγούμενα από τις δωρεές υποβάλλουν, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αναφορές – εκθέσεις που περιέχουν περιγραφή της προόδου του έργου τους με οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, που αποτυπώνουν τον κοινωνικό αντίκτυπο κάθε έργου. Τα στελέχη του Ιδρύματος Μποδοσάκη πραγματοποιούν επιτόπιες επισκέψεις (site visits) και είναι σε τακτική επικοινωνία με τους επιχορηγούμενους οργανισμούς, ώστε να τους καθοδηγούν σε όλες τις φάσεις υλοποίησης ενός έργου. Τα αποτελέσματα των προγραμμάτων αναρτώνται στον ιστότοπο του Giving for Greece και είναι διαθέσιμα προς όλους.

Πώς επιλέγετε τους οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζεστε;

Οι οργανισμοί επιλέγονται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη βάσει της εκτεταμένης εμπειρίας και γνώσης του τρίτου τομέα στην Ελλάδα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι οργανισμοί έχουν ήδη λάβει δωρεά από το Ίδρυμα Μποδοσάκη ή από προγράμματα τρίτων που διαχειρίζεται το Ίδρυμα, συνεπώς έχουν υποστεί τον έλεγχο του καταστατικού και των δικαιολογητικών τους.

Σε περιπτώσεις όπου το Ίδρυμα συνεργάζεται για πρώτη φορά με έναν οργανισμό, πραγματοποιείται έλεγχος των νομιμοποιητικών εγγράφων που τον αφορούν, καθώς και έλεγχος της διαχειριστικής επάρκειάς του, ενώ η επιλογή γίνεται με βάση τα κριτήρια που το ίδιο το Ίδρυμα επιλέγει τους δωρεοδόχους οργανισμούς τους οποίους ήδη στηρίζει.
Ποιος μπορεί να κάνει μια δωρεά;

Δωρητής μπορεί να γίνει: α) φυσικό πρόσωπο, β) επιχείρηση (νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου), γ) μη κερδοσκοπικός φορέας ιδιωτικού δικαίου.

Υπάρχει κάποιο ελάχιστο ποσό δωρεάς;

Όχι. Κάθε δωρεά ανεξαρτήτου ύψους μπορεί να συμβάλει στην ανακούφιση μίας κοινωνικής ανάγκης εφόσον κατευθύνεται με ορθό τρόπο.

Πώς μπορώ να κάνω μια δωρεά;

Μπορείτε να κάνετε μια δωρεά συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα δωρεάς που θα βρείτε εδώ και πληρώνοντας με πιστωτική κάρτα.

Μπορείτε να κάνετε μια κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς του Ιδρύματος Μποδοσάκη:

EUROBANK ERGASIAS S.A.
IBAN: GR21 0260 0250 0004 3020 0435 685
SWIFT BIC: ERBKGRAA

ALPHA BANK
ΙΒΑΝ: GR58 0140 1200 1200 0200 2002 747
SWIFT BIC: CRBAGRAAXXX

Εναλλακτικά, εάν έχετε λογαριασμό PayPal, μπορείτε να κάνετε μία δωρεά, πληκτρολογώντας τη διεύθυνση: giving@bodossaki.gr

Για δωρεά σε ένα από τα προγράμματα, παρακαλούμε να αναφέρετε ως αιτιολογία τον κωδικό του εν λόγω προγράμματος.

Αφού κάνω μια δωρεά, θα λάβω κάποιο αποδεικτικό;

Κάθε δωρεά συνοδεύεται από την απόδειξη είσπραξής της καθώς και από μία ευχαριστήρια επιστολή. Για δωρεές με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό είναι απαραίτητο να γράψετε το όνομα του καταθέτη, καθώς και να μας ενημερώσετε μέσω email στο giving@bodossaki.gr αναγράφοντας την ταχυδρομική σας διεύθυνση, το email, το ΑΦΜ και τη ΔΟΥ σας.

Μπορώ να κάνω μια δωρεά για μια ειδική περίσταση;

Ναι. Η δωρεά σας μπορεί να γίνει με την αφορμή μιας ειδικής περίστασης όπως ένας γάμος, μια βάπτιση, γενέθλια ή εις μνήμην αγαπημένου προσώπου, αντί στεφάνων. Αναλαμβάνουμε, επίσης, να δημοσιεύσουμε τη δωρεά σας σε εφημερίδα εφόσον μας το ζητήσετε.

Εκπίπτουν οι δωρεές από τον φόρο εισοδήματος;

Οι κοινωφελείς δωρεές φυσικών προσώπων που υπερβαίνουν τα 100 ευρώ στη διάρκεια ενός φορολογικού έτους, εκπίπτουν κατά 10% (επί των ποσών των δωρεών) από τον φόρο εισοδήματος, υπό τον όρο ότι το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος.

Αν το ποσό των δωρεών του έτους δεν υπερβαίνει τα 100 €, δεν αναγνωρίζεται έκπτωση. Αν το ποσό των δωρεών υπερβαίνει το 5% του εισοδήματος το υπερβάλλον δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό της έκπτωσης.

Είμαι κάτοικος εξωτερικού. Τί χρειάζεται να προσέξω;

Οι φορολογούμενοι (φυσικά πρόσωπα) που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα δεν δικαιούνται τις μειώσεις φόρου του άρθρου 19 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εκτός εάν διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. (Ισλανδία, Νορβηγία και Λιχτενστάιν) και,
α) τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) του παγκόσμιου εισοδήματος τους αποκτάται στην Ελλάδα ή
β) αποδεικνύουν ότι το φορολογητέο εισόδημα τους είναι τόσο χαμηλό ώστε θα δικαιούνταν της μείωσης του φόρου δυνάμει της φορολογικής νομοθεσίας του κράτους της κατοικίας τους.
Τα ανωτέρω ισχύουν για κατοίκους εξωτερικού (φυσικά πρόσωπα) που αποκτούν εισόδημα και φορολογούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας (δηλαδή Έλληνες και αλλοδαποί). Για τους λοιπούς κατοίκους εξωτερικού (φυσικά πρόσωπα), δηλαδή αυτούς που δεν αποκτούν εισόδημα και δεν φορολογούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας (δηλαδή Έλληνες και αλλοδαποί), ισχύουν όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία της χώρας τους.
Αν είστε φορολογούμενος στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορείτε να κάνετε δωρεά μέσω του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Prospero World.

To Prospero World είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με αριθμό μητρώου 1163952 στο Ηνωμένο Βασίλειο (Registered Charity No 1163952). Υποστηρίζει το έργο του Ιδρύματος Μποδοσάκη, δεχόμενο για λογαριασμό του δωρεές από φορολογούμενους στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Εάν θέλετε να κάνετε μία δωρεά μέσω διαδικτύου, μπορείτε να πατήσετε εδώ

Για δωρεές μέσω τραπεζικής επιταγής: Κατεβάστε εδώ το Gift Aid declaration και αποστείλετέ το συμπληρωμένο μαζί με την επιταγή σας στο Prospero World, The Old Coach House, Bergh Apton, Norwich, Norfolk, NR15 1DD.
Για δωρεές μέσω τραπεζικής κατάθεσης:
Coutts Bank
440 The Strand
London
WC2R 0QS

Για δωρεές μέσω τραπεζικής κατάθεσης:
Coutts Bank
440 The Strand
London
WC2R 0QS

Δικαιούχος: Prospero World
Sort Code: 18-00-02
Αριθμός λογαριασμού: 02467828
IBAN: GB42 COUT 1800 0202 4678 28
SWIFT CODE: COUTGB22

Παρακαλείστε να συμπληρώσετε το Gif Aid declaration. Μπορείτε να κατεβάστε το αρχείο εδώ και να το αποστείλετε συμπληρωμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση anna-louisa.psarras@prosperoworld.org υπόψιν κ. Άννας-Λουίζας Ψαρρά.

Παρακαλείστε να μας γνωστοποιείτε κάθε δωρεά αποστέλλοντας ένα email στη διεύθυνση anna-louisa.psarras@prosperoworld.org προκειμένου να λάβετε μία επίσημη ευχαριστήρια επιστολή.

Αν είστε φορολογούμενος στις ΗΠΑ μπορείτε να κάνετε δωρεά μέσω του Giving for Greece US. 

 

Τί ισχύει για δωρεές από νομικά πρόσωπα;

Οι κοινωφελείς δωρεές που πραγματοποιούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (εμπορικές εταιρείες – κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της ονομαζόμενης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης) εκπίπτουν στο σύνολό τους υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν «επιχειρηματικές δαπάνες», δηλαδή πληρούν τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) κριτήρια, ήτοι:
α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,
β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της «αγοραίας», στη βάση «των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση».
γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά. (Άρθρο 22 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος – Ν. 4172/2013).
Σημειώσεις:
1) Οι παροχές (χρηματικές) που χορηγούν τα μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα (κοινωφελή ιδρύματα, κοινωφελή σωματεία, ΑΜΚΕ), σε εκπλήρωση των κοινωφελών σκοπών τους, προς ωφελούμενα πρόσωπα δεν συνιστούν δωρεές γιατί δεν γίνονται οικειοθελώς, αλλά σε εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης που απορρέει από τον Οργανισμό τους.
Οι παροχές αυτές (καταχρηστικά ονομαζόμενες δωρεές) εκπίπτουν κατά κανόνα στο σύνολό τους από το φορολογητέο εισόδημά τους, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 21, 22, 39 και 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος – Ν. 4172/2013, πλην όμως η φορολογική διοίκηση αντιμετωπίζει διαφορετικά τις εκπτώσεις από το φορολογητέο εισόδημα, ανάλογα με την κατηγορία του εισοδήματος (ιδιαιτέρως από το εισόδημα από ακίνητη περιουσία).
2) Για τα νομικά πρόσωπα που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα ισχύουν όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία της χώρας τους.

GALLERY