28.09.2017
ΝΕΑ

Η Allianz Ελλάδος στηρίζει τους νέους ανθρώπους της ελληνικής γης

Η Allianz Ελλάδος συμμετέχει στο θεματικό πρόγραμμα «Thought For Food» της πρωτοβουλίας «Giving For Greece» του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Με τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα, η Allianz Ελλάδος ανέλαβε το κόστος εκπαιδευτικού προγράμματος που υλοποιεί η Aμερικανική Γεωργική Σχολή ειδικά για τον αγροτικό κτηνοτροφικό συνεταιρισμό, «Βοσκός». Ο συνεταιρισμός δημιουργήθηκε από 10 νέους που ζουν σε ένα μικρό ορεινό χωριό του Ολύμπου και παράγει υψηλής ποιότητας γαλακτοκομικά προϊόντα. Τα μέλη του «Βοσκού» έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν και στη δική τους μονάδα παραγωγής, ακριβώς πάνω στο αντικείμενο της εργασίας τους.
Με την υλοποίηση του προγράμματος, η Allianz σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη παρέχει εφόδια σε 10 νέους ανθρώπους, που έχουν τις δυνατότητες να διαπρέψουν στον τομέα τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αύξησης της παραγωγής τους και της οικονομικής βιωσιμότητάς τους.
Η «Ενδυνάμωση των Νέων Ανθρώπων» είναι ένας βασικός πυλώνας του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Allianz σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η Allianz Ελλάδος με στοχευμένες δράσεις συμβάλλει στη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους τους νέους, για να αναπτυχθούν με σιγουριά και να γίνουν φορείς μιας θετικής κοινωνικής αλλαγής.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

Υποστηρίξτε το έργο μας και συνεισφέρετε στο ‘Giving for Greece’ κάνοντας μία δωρεά.