ΔΩΡΕΕΣ

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης λειτουργεί ως εταίρος στο πρόγραμμα "Thought for Food", λαμβάνοντας δωρεεές για την παροχή εκπαίδευσης και συμβουλευτικής σε παραγωγούς, μικρές επιχειρήσεις και συνεργατικά επιχειρηματικά σχήματα. Η εκπαίδευση παρέχεται τόσο ομαδικά όσο και σε εξατομικευμένο επίπεδο, στις μονάδες παραγωγής.

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης λειτουργεί ως εταίρος στο πρόγραμμα "Thought for Food", λαμβάνοντας δωρεές για την παροχή βιοτεχνολογικής έρευνας για την ταυτοποίηση των ιδιαίτερων διατροφικών ιδιοτήτων των αγροδιατροφικών προϊόντων, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Η ΜΚΟ "Ιατρική Παρέμβαση" ανέλαβε τη λειτουργία της νέας δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων «Ίριδα», χωρητικότητας 16 παιδιών, που λειτούργησε χάρη στο πρόγραμμα "Safe Home". Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ανέλαβε το σύνολο του κόστους ανακαίνισης και διαμόρφωσης του ξενώνα, το κόστος προσωπικού και λειτουργικών δαπανών καθώς και μέρος του κόστους εξοπλισμού του ξενώνα, για το χρονικό διάστημα από 01.07.2016 έως 01.02.2017. Μεταξύ 01.02.2017 – 31.01.2018, το Ίδρυμα επιχορηγεί υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης που προσφέρονται στην Ίριδα και σε τέσσερις ακόμα ξενώνες που λειτουργεί η Ιατρική Παρέμβαση.

Η ΜΕΤΑδραση ιδρύθηκε το 2010 με πρωταρχικό σκοπό να συμβάλλει σε συγκεκριμένους τομείς όπου υπήρχαν κενά που καλύπτονταν ελάχιστα ή καθόλου από δημόσιους φορείς ή από άλλες οργανώσεις. Μέσω του προγράμματος "Safe Home", καλύπτεται μέρος των δαπανών υλοποιουμένων δράσεων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων σε οικογενειακό περιβάλλον και ενίσχυσης του δικτύου επιτροπείας και αναδοχής, από 09.11.2016 ως 30.05.2017.

Η ΑΡΣΙΣ είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Μέσω του προγράμματος "Safe Home", στο χρονικό διάστημα από 01.09.2016 έως 28.02.2017, καλύφθηκε μέρος του κόστους προσωπικού, λειτουργικών δαπανών και εξοπλισμού των δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων που λειτουργεί η οργάνωση στην Αλεξανδρούπολη, το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και τη Μαρκινίτσα Μαγνησίας, συνολικής χωρητικότητας 82 παιδιών.

Η PRAKSIS είναι ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση που έχει σαν κύριο στόχο το σχεδιασμό, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης. Στο χρονικό διάστημα από 03.08.2016 έως 31.12.2016, μέσω του προγράμματος "Safe Home" επιχορηγήθηκε μέρος του κόστους προσωπικού και λειτουργικών δαπανών των δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Κυψέλης Stegi Plus (+) χωρητικότητας 30 παιδιών, Πάτρας Stegi Plus (+) χωρητικότητας 30 παιδιών. Επίσης, ανακαινίσθηκε και διαμορφώθηκε σε ξενώνα το κτήριο του Μαλλιοπουλείου Ευαγούς Ιδρύματος στην Κυψέλη, χωρητικότητας 30 παιδιών, τη λειτουργία του οποίου έχει αναλάβει η PRAKSIS.

Η ΜΚΟ "Γιατροί του Κόσμου" λειτουργεί τον ξενώνα "Ελαία" στην Παιανία, που μπορεί να φιλοξενήσει συνολικά 100 ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, μέσω του προγράμματος "Safe Home", χρηματοδότησε μέρος του κόστους του προσωπικού της δομής, από 01.11.2016 έως 31.03.2017.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

Υποστηρίξτε το έργο μας και συνεισφέρετε στο ‘Giving for Greece’ κάνοντας μία δωρεά.